حراج!

حلاصه کتاب سم شناسی _فهرست مطالب کتاب سم‌شناسی
اصول و مبانی سم شناسی
ویژگی‌های آفت‌کش‌ها و طبقه بندی آنها
آفت کش‌های معدنی
آفت‌کش‌های آلی طبیعی
حشره‌کش های آلی مصنوعی
گونه‌های دیگر سوم
سموم تدخینی و ترکیبات ضد عفونی کننده
کنه‌کش‌های اختصاصی، جونده کش‌ها و حلزون‌کش‌ها
نسل سوم آفت‌کش‌ها
طرز تاثیر سموم شیمیایی
کنترل میکروبی و ژنتیکی حشرات
مقاومت حشرات به حشره کش‌ها
کنترل شیمیایی بیماری‌های گیاهی
قارچ کش‌ها و طبقه بندی آنها
قارچ کش های مسی غیر آلی
قارچ کش های گوگردی غیر آلی
قارچکش‌های آلی
قارچ کش‌های سیستمیک
نماتد کش‌ها، آنتی بیوتیک‌ها، روغن‌ها و مواد همراه
مکانیسم عمل قارچ کش‌ها و مقاومت قارچ‌ها به آنها فرمولاسیون و کاربرد علف کش‌ها طبقه‌بندی علف‌کش‌ها
آزمون‌های کارشناسی ارشد حشره شناسی، بیماری شناسی کشاورزی، شناسایی و مبارزه با علفهای هرز، بیوتکنولوژی کشاورزی و مهندسی کشاورزی اکولوژیک

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.