حراج!

در این پروژه شبیه سازی مقاله معرفی سیستم موتور توربوفن و ارائه روش های کنترلی چندمتغیره بر روی آن انجام شده و پروژه ان ارائه و ف نمودارهای خروجی شبیه سازی ارائه میگردد

در صورتی نیاز به فایلهای شبیه سازی دارید پیام بگذارید تا فایلها جداگانه ارسال گردد و هزینه آن دریافت خواهد شد

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.