تعدادی نمونه سوالات مخراجکاری و قلم زنی روی طلا و جواهر که در امتحانات اخذ گواهی از سازمان فنی و حرفه ای می آید، مخصوص امتحانات برای دریافت گواهی مخراجکاری بین المللی که شامل سوالات تستی و مشخص است

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.