20 نمونه سوال تستی فروشندگی طلا و جواهر که معمولا در امتحانات سازمان فنی و حرفه ای می اید، مخصوص امتحانات برای دریافت گواهی فروشندگی است که سوال تستی و مشخص است

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.