کشت اکسپلنت: یک روش پیشرفته برای جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی برای بافت های انسانی

چکیده، فایل pdf و فایل ورد موجود است

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.