چکیده:

زمینه و هدف: زیانگ فو (Cyperus rotundus L) وارد کبد ، طحال و باقت های گرم می شود و دارای تاثیری در رکود ، حذف ، بهبود گردش خون ، تقویت کننده قاعدگی و تسکین دهنده درد است. علاوه بر این ، می تواند عملکرد تخمدان را بهبود بخشد ، و دارای عملکرد هیپولیپیدمی ، هیپوگلیسمی و محافظت کننده عصبی باشد.

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.