سولفونامید؛ تریکوزان؛ Baxdela؛ تیکارسیلین؛ آمپی سیلین و اسید کلاوولانیک؛ NMR و S-NICS

ترجمه مقاله به صورت ورد و pdf در دسترس است

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.