چکیده

هدف از این مطالعه ، مشخص کردن اثرات معجزه آسای گیاهان سنتی ، rizoma Curcumae  و rizoma Sparganii  (CRSR) ، بر لیومیوم رحم (UL) با تجزیه و تحلیل پروفایلینگ رونویسی بود. مدل موش UL با تزریق عضلانیپروژسترون و تجویز خوراکی دی اتیل استیل بسترول ایجاد شد. به موش های گروه UL + CRSR بعد از 11 هفته، روزانه CRSR (67/6 گرم بر کیلوگرم) خورانده شد. غلظت سرمی پروژسترون (P) و استرادیول (E2) با استفاده از رادیو ایمونواسی اندازه گیری شد ، شاخص رحم با کولیس اندازه گیری شد و وضعیت پاتولوژیک توسط رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین مشاهده شد.

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.