نقش متمایز آبشار سیگنالینگ آدنوزین در درد حاد و مزمن

چکیده

آدنوزین یک مولکول سیگنالینگ است که در استرس هایی مانند کمبود انرژی و شرایط ایسکمیک / هیپوکسیک تحریک می شود. آدنوزین با فعال کردن چهار گیرنده جفت پروتئین G  (GPCR) اعمال فیزیولوژیکی و آسیب شناختی مختلف را در سلول ها و بافت ها کنترل می کند. چگونگی سیگنالینگ آدنوزین در درد حاد به طور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است. اما هنوز چگونگی سیگنالینگ آدنوزین در درد مزمن کاملا روشن نشده است. در سطح حاد ، آدنوزین می تواند برای کاهش درد مفید باشد در حالی که افزایش پایدار آدنوزین می تواند موجب تقویت درد مزمن گردد.

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.