حراج!

پديده تلفات الكتريكي در شبكه‌هاي قدرت بخصوص در شبكه توزيع دلايل متعددي دارد كه از جمله آن تلفات ناشي از عبور جريان به سيم نول و زمين است. در اين مقاله به بررسي سيستم زمين كه به منظور حفاظت شبكه توزيع در طول خطوط هوائي و محل نصب ترانس كه در محل مصرف كننده ضرورتاً بايد نصب شود از ديدگاه اثر بخشي در كاهش تلفات با توجه به مقدار مقاومت و محل نصب آن پرداخته مي‌شود. همچنين مزاياي اقتصادي آن با مقايسه هزينه احداث زمين و صرفه جوئي اقتصادي در نتيجه آزاد سازي ظرفيت شبكه و نيروگاه بيان خواهد شد. در این مقاله همچنين اثرات مقاومت سيم زمين را روي خطوط توزيع هوائي بررسي مي‌كند. اين اثرات در بسياري از محاسبات گسترده و پيچيده پارامتري خطوط در نظر گرفته نمي‌شود و فرض مي‌شود كه زمين و سيم محافظ كاملاً زمين شده‌اند.

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.